Το ΚΙΝΗΜΑ υπέρ διατήρησης της Ουδετερότητας του Διαδικτύου #netNeutrality

Γραφείο Τύπου
Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2017 

Από το Γραφείο Τύπου του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Δημοκρατών Σοσιαλιστών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο της Δημοκρατίας και της οικονομίας – της ελευθερίας της έκφρασης όσο και της αυτοπραγμάτωσης μέσα από την επιχειρηματική δημιουργία. Σήμερα μία μεγάλη εφημερίδα και ένα άγνωστο blog φορτώνουν με την ίδια ταχύτητα, απευθύνονται δυνητικά στο ίδιο κοινό και απολαμβάνουν ίση μεταχείριση από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Ομοίως, μία νεοφυής εταιρεία στο διαδίκτυο έχει την ίδια μεταχείριση με μία πολυεθνική. Αυτό είναι η Ουδετερότητα του Διαδίκτυο – το Net Neutrality. Και αυτό απειλείται για μία ακόμη φορά.

Οι συντηρητικοί στην Ευρώπη επιχείρησαν στο παρελθόν να καλουπώσουν το διαδίκτυο στις ανάγκες και τις προδιαγραφές των εταιρειών τηλεπικοινωνιών, με μόνο σκοπό την αύξηση του κέρδους και την ενίσχυση των ισχυρά οικονομικά ισχυρών, με διαφορετικές αφορμές – την τρομοκρατία, τη δωρεάν διακίνηση πνευματικής ιδιοκτησίας, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και άλλα.

Πρώτος διδάξας ο Νικολά Σαρκοζί με τη νομοθέτηση της «βαθμιαίας απόκρισης» (Three Strikes) που ψηφίστηκε στη Γαλλία το Μάιο του 2009 και ακυρώθηκε τον Ιούλιο του 2013 αναγνωρίζοντας πως η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι ανθρώπινο δικαίωμα, όπως περιγράφεται στις προτάσεις της Έκθεσης του Frank La Rue στα Ηνωμένα Έθνη.

Τον Απρίλιο του 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε την ουδετερότητα του διαδικτύου, μετά και την πανευρωπαϊκή καμπάνια πολιτών που πίεσε προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα θετικό βήμα έστω και εάν το κείμενο είναι ασαφές και επιδέχεται μεγάλης βελτίωσης.

Σήμερα, όμως, η πρόταση Τραμπ απειλεί εκ νέου την ουδετερότητα του διαδικτύου. 

Καλούμε όλους τους πολίτες να μετέχουν ενεργά σε διεθνείς καμπάνιες πολιτών και οργανώσεων για τη διαφύλαξη της πολύτιμης Ουδετερότητας του Διαδικτύου, τόσο για τη σημασία του για τη Δημοκρατία, όσο και για τις νέες επιχειρηματικές προσπάθειες που δεν πρέπει να θαφτούν κάτω από χαμηλές ταχύτητες και τείχη υπέρ των μεγαλύτερων ανταγωνιστών τους.

Η πρόσβαση στην πληροφόρηση, η συμμετοχή στο διαδίκτυο, η πρωτοβουλία πολιτών, κινήσεων ή και νέων επιχειρηματιών, του κάθε πολίτη, πρέπει να είναι δικαίωμα για όλους και όχι προνόμιο για τους πλουσίους.

Οι όποιες αλλαγές στις ΗΠΑ, θα έχουν άμεσες επιπτώσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Το δόγμα Τραμπ, ενίσχυσης κάθε ανισότητας υπέρ του 1%, πρέπει να ηττηθεί.