Ψήφισμα για την Ευρώπη

3η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ | ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ  ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ MONO ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ

Εξήντα χρόνια μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης , σε συνέχεια των κραδασμών που προκάλεσε ο τρόπος αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης,  μετά το σοκ του Brexit, το ευρωπαϊκό εγχείρημα απειλείται από  κεντρόφυγες τάσεις. Κατά συνέπεια, είναι τώρα η στιγμή, όσο υπάρχει ακόμα καιρός, να ξεκινήσει ένας μεγάλος διάλογος για το μέλλον της Ευρώπης

Στο μεγάλο ερώτημα «πώς θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση» δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε το σενάριο μιας οικονομικής Ένωσης, ούτε μιας  Ευρώπης πολλαπλών ταχυτήτων. Αγωνιζόμαστε για μια διαφορετική Ευρώπη που εμπνέεται από το Μανιφέστο του Βεντοτένε, αλλά ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις σημερινές προκλήσεις και κυρίως οικοδομείται  μαζί με τους πολίτες. Το Μανιφέστο του Βεντοτένε ,που γράφτηκε από τον Αλμπέρτο Σπινέλι και τον Ερνέστο Ρόσι το 1944 , τονίζει ότι ο αγώνας για μια ελεύθερη και ενωμένη Ευρώπη δεν μπορεί παρά να είναι σοσιαλιστικός.

Η συντηρητική πλειοψηφία στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων, η επανεθνικοποίηση της πολιτικής των κρατών μελών, η άνοδος του λαϊκισμού, η ενίσχυση της γραφειοκρατίας στα κοινοτικά όργανα και το έλλειμμα δημοκρατίας και λογοδοσίας έχουν πλήξει το όραμα και την εικόνα της ΕΕ.

Όμως, η αποσύνθεση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και η άγονη κριτική, δεν αποτελούν λύση

Βλέπουμε την Ελλάδα ως ισότιμο και ενεργό μέλος μιας ενωμένης  Ευρώπης, χώρο Δημοκρατίας, Ελευθερίας, Ασφάλειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μιας Ευρώπης που ξεπερνώντας το μονόδρομο  της λιτότητας  θα βασιστεί σε ένα νέο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης με δεσμευτικά κριτήρια σε θέματα απασχόλησης, παιδείας, προστασίας του περιβάλλοντος και κοινωνικού κράτους.

Μιας Ευρώπης, με δημοσιονομική και κοινωνική σύγκλιση, τραπεζική Ένωση, ευρωομόλογα και φόρο στις συναλλαγές προς όφελος περιβαλλοντικών προγραμμάτων και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Μιας  Ευρώπης, με διαφάνεια, έλεγχο των οργανωμένων ομάδων πίεσης και δημοκρατική εσωτερική δια κυβέρνηση. Μιας Ευρώπης , δύναμη ειρήνης , που θα προωθεί την επίλυση των συγκρούσεων, την προώθηση της αναπτυξιακής συνεργασίας και την ενίσχυση της αλληλεγγύης και της ανθρωπιστικής βοήθειας. Μια Ευρώπη, διαφορετικών πολιτισμών, με κοινές αξίες, ανοιχτούς ορίζοντες και καινοτόμες ιδέες και πολίτικες.