Για τις παραινέσεις των ΗΠΑ για υψηλότερες ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2017

Από το Γραφείο Τύπου του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, με αφορμή τις παραινέσεις της της νέας αμερικανικής διοίκησης για αύξηση των ευρωπαϊκών εξοπλιστικών δαπανών, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Οι παραινέσεις της νέας αμερικανικής διοίκησης προς την Ευρώπη, όπως εκφράστηκαν και στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια στο Μόναχο, για αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών, εκφράζουν μια αναποτελεσματική και δικαίως ξεπερασμένη αντίληψη, ειδικά σε ό,τι αφορά τις σύγχρονες απειλές.

Όπως σωστά υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλωντ Γιουνκέρ, «η αντίληψη της ασφαλείας δεν μπορεί να περιορίζεται στην στρατιωτική της διάσταση», αλλά οφείλει να επεκτείνεται και στην αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτιών. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Γιουνκέρ, ανέφερε ως παράδειγμα την Ευρωπαϊκή συνεισφορά στην ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια.

Είναι κρίσιμο να ενώσουμε  τη φωνή μας με όσους μάχονται για τον περιορισμό των εξοπλισμών, συντασσόμενοι με ρεαλιστικές λύσεις – τις ειρηνευτικές και αναπτυξιακές προσπάθειες – απέναντι σε όσους βασίζονται αποκλειστικά στην άμυνα ή την επίθεση, κάτι που ιστορικά έχει αυξήσει τους κινδύνους αντί να τους μειώσει.

Σε μια συγκυρία όπου υπάρχει μεγάλος κίνδυνος οι ΗΠΑ να περιορίσουν δραστικά την οικονομική συμμετοχή τους στους διεθνείς οργανισμούς, αλλά και στην USAID, η Ευρώπη οφείλει να μιλήσει με μία φωνή, γνωρίζοντας πως ο μόνος δρόμος για να αυξήσουμε την ασφάλεια, είναι η μείωση της παγκόσμιας φτώχειας και των ανισοτήτων, επιλύοντας ειρηνικά τις συγκρούσεις και περιορίζοντας την επιρροή όσων κερδίζουν από την καλλιέργεια του φόβου. Οι αμυντικές δαπάνες είναι απαραίτητες, αλλά έπονται, δεν προηγούνται τέτοιων προσπαθειών.