Για τις καταγγελίες άτυπων απελάσεων

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2017

Από το Γραφείο Τύπου του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Η κυβέρνηση θα έπρεπε να διερευνήσει περαιτέρω τις σοβαρές καταγγελίες οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνών οργανισμών για άτυπες απελάσεις Τούρκων πολιτών που επιθυμούν να ζητήσουν άσυλο στην Ελλάδα.

Υποχρέωση της χώρας, είναι να ακολουθούνται οι αρχές που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του Ανθρώπου, καθώς και στη σύμβαση του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Αυτό σημαίνει, πρακτικά, πως όλοι οι αιτούντες άσυλο πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση, από όπου κι αν προέρχονται.