Ανδρέας Παπανδρέου -Αναγνώριση Εθνικής Αντίστασης

Η Εθνική Συμφιλίωση είναι γεγονός από το 1982.
Όσοι επιχειρούν να ανακινήσουν θέματα του παρελθόντος, αποκρύπτουν τα δικά τους εγκλήματα και τις δικές τους ενοχές.
Συνεχίζουν να διχάζουν – να εγκληματούν σε βάρος του Ελληνικού λαού.