Το Κίνημα για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2016
Το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών για την παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Στην Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, είναι επιτακτικά αναγκαίο να αντιληφθούμε, ότι το προσφυγικό ζήτημα βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή του. Φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, η μέρα αυτή αναδεικνύει την εκκωφαντική έλλειψη πολιτικής βούλησης για συλλογική αλληλέγγυα δράση στην αντιμετώπιση του ζητήματος, υπογραμμίζει τη βαθιά πολιτική κρίση στην καρδιά της Ευρώπης. Η υποχρέωση όλων των κρατών-μελών της ΕΕ για σεβασμό των δικαιωμάτων των προσφύγων, όπως αυτή προκύπτει από το Διεθνές Δίκαιο, δεν θα πρέπει να παρακάμπτεται, ούτε βέβαια να λογίζεται a la carte. 
Η μείωση των προσφυγικών ροών στην Ελλάδα μετά τη συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας, δεν αποτελεί ένδειξη επίλυσης της προσφυγικής κρίσης, και σε καμία περίπτωση δε χρήζει πανηγυρικών δηλώσεων από ελληνικής και ευρωπαϊκής πλευράς. Η συμφωνία αυτή πέραν της καταπάτησης πολλών σημείων του Προσφυγικού Δικαίου, συνιστά μία παραπλανητική πολιτική,  που το μόνο που κατάφερε ήταν η αλλαγή των προσφυγικών διαδρομών, η ενδυνάμωση των εγκληματικών κυκλωμάτων διακίνησης ανθρώπων και η αύξηση του κόστους των ανθρωπίνων ζωών. 
Χρειαζόμαστε μία συντονισμένη διαχείριση της κρίσης, διοικητική αναδιάρθρωση-αναβάθμιση των αρμοδίων υπουργείων, προκειμένου για τους ανθρώπους εκείνους που θα παραμείνουν στη χώρα μας να τους εξασφαλίσουμε τα στοιχειώδη θεμελιώδη δικαιώματα και την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία.
Δεν αρκούν οι πολιτικές των προθέσεων, μα οι καθαρές και έμπρακτες εθνικές, ευρωπαϊκές πολιτικές αποκατάστασης αυτών των ανθρώπων.