Η ποσόστωση μόνη, δεν είναι η λύση

Δίκτυο Γυναικών

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2019

Από το Γραφείο Τύπου του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Δημοκρατών Σοσιαλιστών, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Η αύξηση σε 40% του ελάχιστου ποσοστού υποψηφίων βουλευτών ανά φύλο και ανά εκλογική περιφέρεια που προβλέπεται στο νέο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων αν και θετικό μέτρο δεν αρκεί. 

Απόδειξη πως ενώ το μέτρο της θετικής ποσόστωσης υποψηφίων είναι σε ισχύ εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα, το πραγματικό ποσοστό των γυναικών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο φτάνει μόλις στο 18,3%, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατών Σοσιαλιστών και το Δίκτυο Γυναικών του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ θεωρούν ότι για την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική δεν αρκούν οι ποσοστώσεις. Χρειάζεται να υιοθετηθούν μέτρα που θα ανοίγουν το δρόμο και θα προετοιμάζουν τις γυναίκες για μια ισότιμη εκλογική μάχη, για να αποκτήσουν ισότιμες πιθανότητες εκλογής με τους άνδρες. 

Η επικρατούσα κουλτούρα, τα έμφυλα στερεότυπα και η αναπαραγωγή τους ακόμα και μέσα στο σχολείο, η εργασιακή ανασφάλεια ειδικά όπως σχετίζεται με τη μητρότητα, ο σεξισμός στην κοινωνία και τους χώρους εργασίας είναι μόνο μερικές από τις προκλήσεις για μία γυναίκα στην πολιτική σήμερα στην Ελλάδα. 

Αρκεί να κοιτάξει κανείς τη σύνθεση του σημερινού υπουργικού συμβουλίου, όπου με την εξαίρεση μίας υπουργού, οι υπόλοιπες αριθμητικά δεν ανταποκρίνονται ούτε στην ισχύουσα ποσόστωση, ούτε τα χαρτοφυλάκια τους έχουν το ίδιο βάρος με των ανδρών συναδέλφων τους, όσες φωτογραφίες κι αν βγάλει ο Πρωθυπουργός την 8ητου Μάρτη.