Για την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας

Γραφείο Τύπου 

Αθήνα, 7 Μαΐου 2016

Δίκτυο Γυναικών
Τομέας Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Υπηρεσιών – Αντιμετώπισης ανισοτήτων – Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Κοινή ανακοίνωση του Δικτύου Γυναικών και του Τομέα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Υπηρεσιών – Αντιμετώπιση ανισοτήτων – Κοινωνική Αλληλεγγύη για την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας
Κάθε χρόνο, τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου γιορτάζουμε την ημέρα της Μητέρας, ημέρα τιμής για την πιο σημαντική, ίσως, ύπαρξη στη ζωή του ανθρώπου. Μια ημέρα με έντονα συμβολικό χαρακτήρα.
H παγκόσμια γιορτή έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα, αλλά καθιερώθηκε διεθνώς ως ημέρα τιμής για τη Μητέρα , χάρη στον αγώνα και την επιμονή μιας άλλης γυναίκας, της Αμερικανίδας δασκάλας Άννα Τζαρβις, που ήθελε με τον τρόπο αυτό να τιμήσει τη μητέρα της, για τους αγώνες της για τη συμφιλίωση Νοτίων και Βορείων Αμερικανών μετά τη λήξη του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου.
Η Ελληνίδα μητέρα, βιολογική ή μη  διακρίνεται, από τα βάθη των αιώνων, για την προσφορά της με ανιδιοτέλεια, την αμέριστη αγάπη, φροντίδα και τρυφερότητα για τα παιδιά της, για τη μεγάλη ζεστή αγκαλιά της και εξακολουθεί να είναι μια ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης για καλλιτεχνική δημιουργία.
H εργαζόμενη μητέρα εξακολουθεί να προσφέρει την αγάπη της στα παιδιά της, μοιράζοντας χρόνο και δυνάμεις μεταξύ της επαγγελματικής και οικογενειακής της ζωής και αντιμετωπίζοντας μεγάλα και σοβαρά καθημερινά προβλήματα.
Το ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατών Σοσιαλιστών θεωρεί αναγκαίο, για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση και την ανάπτυξη της χώρας, η Πολιτεία να σταθεί στο πλάι κάθε Μητέρας, προστατεύοντας τη μητρότητα, δημιουργώντας κίνητρα για να έχουν οι γυναίκες – μητέρες ενεργή επαγγελματική ζωή και να επιτευχθεί συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής τους ζωής. Είναι αναγκαίο η Πολιτεία, να δημιουργήσει κοινωνικές δομές προστασίας και στήριξης των ευαίσθητων οικογενειών (π.χ. μονογονεϊκές οικογένειες και πολύτεκνες) και ένα ανεπτυγµένο σύστημα δοµών παροχής φροντίδας παιδιών, αναβαθμίζοντας την ποιότητα και προσβασιμότητα των ήδη υφιστάμενων, ώστε να παρέχεται δωρεάν φροντίδα, ιδιαίτερα για τις ασθενέστερες οικονομικά οικογένειες.
Στο δρόμο προς την ανάπτυξη, για την έξοδο από την κρίση, το ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατών Σοσιαλιστών θεωρεί απαραίτητη και καθοριστική τη συμμετοχή των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία. Η μητρότητα είναι ένα πολύτιμο συστατικό του γυναικείου φύλου, που πρέπει να προστατεύεται και δεν είναι δυνατόν να οδηγεί σε κοινωνικούς αποκλεισμούς.
Είναι αναγκαία η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και η υιοθέτηση πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που θα οδηγούν στην προστασία της οικογένειας και της μητρότητας.
Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι κοντά στον πολίτη. Να αναλάβει ενεργό ρόλο και πρωτοβουλίες για τη δημιουργία κοινωνικών δομών προστασίας της μητρότητας (π.χ. ίδρυση, λειτουργία και ποιοτική αναβάθμιση παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών, δια βίου εκπαίδευση και συμβουλευτικά κέντρα για τις μητέρες, δράσεις για πρόληψη στον τομέα της υγείας). Είναι σημαντικό, να ενισχυθούν οι κοινωνικές δομές με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που ήδη διαθέτει η χώρα μας (π.χ. κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές).
Όλα τα μέλη της οικογένειας να έχουν ενεργό ρόλο στη συλλογική της ανάπτυξη.
Η Πολιτεία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Κοινωνία των Πολιτών , είναι αναγκαίο σήμερα , όσο ποτέ άλλοτε, να αποκτήσουν σταθερούς διαύλους επικοινωνίας και συνέργειες, προκειμένου, αφενός να αναδειχθούν τα ειδικά προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι μητέρες και αφετέρου να αναζητηθούν λύσεις, αξιοποιώντας τις καλές πρακτικές.

Σήμερα και κάθε μέρα τιμούμε τη Μητέρα για την προσφορά της με ανιδιοτέλεια και εκφράζουμε αγάπη, σεβασμό και ευγνωμοσύνη για το πρόσωπο που έχει ένα ξεχωριστό ρόλο στη ζωή μας.