Το μίσος δεν έχει θέση ούτε στην πολιτική, ούτε στη θρησκεία, ούτε στην κοινωνία

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2017

Από το Γραφείο Τύπου του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, με αφορμή τις αντιδράσεις στην πρόσφατη πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας για την ένταξη της ενότητας «Έμφυλων Ταυτοτήτων» στη σχολική εκπαίδευση, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: 

Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας για την ένταξη μαθημάτων που αφορούν τις έμφυλες ταυτότητες, τα στερεότυπα και τη βία ενάντια στη διαφορετικότητα είναι αυτονόητη.

Είναι αδιαμφισβήτητο, πως δεν υπάρχουν πραγματικά γεγονότα ή επιστημονικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν φοβικότητα απέναντι στην καταγωγή, τις επιλογές θρησκείας, την ταυτότητα, ή μέρος της ταυτότητας προσώπων όπως ο σεξουαλικός προσανατολισμός.

Αντιθέτως, όπως έγινε στην περίπτωση του Άλαν Τούριν, οι σύγχρονες κοινωνίες ζητούν πλέον επισήμως συγνώμη από τα θύματα των παλαιότερων προκαταλήψεων τους.

Ο «φοβικός» λόγος απέναντι σε αυτόν που δεν είναι λευκός, χριστιανός, ετερόφυλος και άρρεν, δεν έχει καμία δικαιολογία: είναι μισαλλόδοξος, ρατσιστικός και φαλλοκρατικός. Απέναντι στην πραγματικότητα, οι φορείς της ρητορικής μίσους, καταφεύγουν στην κατασκευή επιστημονικών ευρημάτων, συγχέοντας γεγονότα, παραποιώντας ακόμα και το λόγο αγάπης, για να στηρίξουν το μίσος απέναντι στη διαφορετικότητα.

Στις όποιες διαφωνίες Εκκλησίας και προοδευτικών δυνάμεων, υπάρχει πεδίο συμφωνίας στο αυτονόητο: πως το μίσος δεν έχει θέση ούτε στην πολιτική, ούτε στη θρησκεία, ούτε στην κοινωνία μας, χωρίς να χρειάζεται να θυμίσουμε σε κανέναν πως η ρητορική μίσους είναι έκνομη.