Το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών για τη διαδικασία ανάδειξης του επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2017

Το ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατών Σοσιαλιστών, συνεπές πάντα με τις ιδρυτικές του αρχές και τις διατυπωμένες επανειλημμένως θέσεις του όσον αφορά την ανάγκη ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων του τόπου, έχει χρέος έναντι όλων των δημοκρατών και προοδευτικών πολιτών, να εκφράσει με σαφήνεια και παρρησία τις απόψεις και τις προτάσεις του, σχετικά με τις εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο και τις διαδικασίες ανάδειξης της ηγεσίας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, της οποίας αποτελεί μέλος, με απόφαση των οργάνων του.

1. Το ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατών Σοσιαλιστών, έχει εξ´ αρχής διατυπώσει την άποψη ότι, αυτό που προέχει στην παρούσα φάση είναι η διαμόρφωση και δημόσια διατύπωση μιας προοδευτικής πρότασης διακυβέρνησης απέναντι στη συντηρητική.

Μια προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης που,

  • Θα διακηρύσσει με όλους τους τρόπους τον αυτοπροσδιορισμό – του πράγματι σημαντικού εγχειρήματος, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης,
  • Θα οριοθετεί και θα ξεκαθαρίζει τη φυσιογνωμία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ως φορέα του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, θα διαμορφώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας καθαρής προοδευτικής πρότασης, που παράλληλα, θα σηματοδοτεί και την ιδεολογική και πολιτική ηγεμονία της στον προοδευτικό χώρο – της αριστεράς και του κέντρου,
  • Θα θέτει το πλαίσιο του διακυβεύματος που αντιμετωπίζουν ο Ελληνικός λαός και η χώρα, στο οποίο οφείλουν να απαντήσουν οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου,

Και ακόμη περισσότερο,

  • Θα ταυτίζει το διακύβευμα που αφορά τη χώρα, με το δικό της διακύβευμα,
  • Θα αναγκάζει έτσι, όλες τις άλλες πολιτικές δυνάμεις να τοποθετούνται έναντι αυτής της πρότασης, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε αυτές και η ανάγκη απάντησης στο ερώτημα της διακυβέρνησης του τόπου, πριν ή μετά από εκλογές.

2. Το ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατών Σοσιαλιστών, πιστεύει ότι, η πολιτική ενότητα του προοδευτικού χώρου, την οποία και μπορεί να εγγυηθεί μια τέτοια προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης, αποτελεί προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ, για την όποια οργανωτική του εξέλιξη και μετεξέλιξη.

Η σαφήνεια ως προς τις στοχεύσεις του εγχειρήματος και η επικράτηση ενός νέου πολιτικού ήθους, που θα σηματοδοτεί την πίστη και τη συνέπεια στη σημασία και την αξία του, θα συμβάλλουν καθοριστικά στην οικοδόμηση της αναγκαίας εμπιστοσύνης των πολιτών προς την πολιτική, αλλά και στη συμμετοχή τους στην κοινή προσπάθεια.

3. Το ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατών Σοσιαλιστών, διατυπώνει για ακόμη μια φορά, την ανάγκη απόλυτου σεβασμού της πολιτικής και οργανωτικής αυτοτέλειας των κομμάτων και των κινήσεων που συνεργάζονται στο πλαίσιο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, έως ότου καταστεί εφικτή η πολιτική ενότητα του εγχειρήματος.

Η αυτοτέλεια των κομμάτων και των κινήσεων, είναι υπόθεση των ίδιων των φορέων και των μελών τους.

Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αποτελεί υπόθεση διαδικασιών στο πλαίσιο της ΔΗΣΥ.

4. Είναι προφανές ότι, στην εκλογική διαδικασία που έχουμε μπροστά μας, καλούμαστε να αναδείξουμε τον επικεφαλής του ενιαίου πολιτικού πολυκομματικού φορέα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης.

Η Επιτροπή Διαδικασιών και Δεοντολογίας, που λειτουργεί με απόφαση του Συνεδρίου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, αποστολή της έχει να διασφαλίσει την εκλογική διαδικασία και να ολοκληρώσει το έργο της με την ανακοίνωση του αποτελέσματος, υλοποιώντας τις αποφάσεις του Συνεδρίου, όχι τις απόψεις του κάθε υποψήφιου – θεμιτές μεν, αλλά προσωπικές του.

Η ευθύνη για την πορεία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ανήκει στα συλλογικά της όργανα και στο κορυφαίο όργανο των επικεφαλής των κομμάτων και των κινήσεων που συμμετέχουν.

Προσθέτως,

Το εγχείρημα της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων στο πλαίσιο της ΔΗΣΥ, έχει τύχει του ενδιαφέροντος προοδευτικών πολιτικών δυνάμεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αποτελεί χρέος όσων συνεργάζονται στο πλαίσιο αυτό, να το διαφυλάξουν από δεύτερες σκέψεις ή σκοπιμότητες, ξένες προς το διακύβευμα που καλείται να υπηρετήσει.

5. Το ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατών Σοσιαλιστών, συνεπές προς τις αρχές και τις αξίες του δημοκρατικού σοσιαλισμού και της Προοδευτικής Παράταξης, βρίσκεται πάντα απέναντι στη συντήρηση, όποιο χρώμα και αν έχει αυτή.

6. Το ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατών Σοσιαλιστών, υπάρχει και δρα, με μοναδικό του σκοπό, την εκ βάθρων αλλαγή της χώρας – χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις, μέχρι να ξεριζωθεί και η τελευταία απόληξη του παρασιτισμού και του πελατειασμού, που ευθύνονται για την ομηρεία των Ελλήνων και της χώρας, για τα δεσμά που βιώνουν οι υγιείς παραγωγικές και δημιουργικές δυνάμεις του τόπου, αλλά και όσοι επλήγησαν από τις επιπτώσεις της κρίσης.
Μιας κρίσης, που φέρει τη σφραγίδα της δεξιάς συντήρησης.

Μιας κρίσης, που η συνέχισή της και η εμβάθυνσή της φέρει τη σφραγίδα της αριστερής συντήρησης.

7. Το ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατών Σοσιαλιστών, πιστεύει ότι, αφετηρία της πολιτικής αφήγησης της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, πρέπει να είναι οι πραγματικές αιτίες που μας οδήγησαν στην κρίση και εδράζονται στον παρασιστισμό και τον πελατειασμό.
Οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να οδηγήσει και στην επίλυση του Ελληνικού προβλήματος.

Πρόβλημα που δεν κατανοείται και δεν γίνεται αποδεκτό, δεν επιλύεται.

Οφείλουν όλες οι προοδευτικές δυνάμεις να αποδεχτούν ότι, αυτή η θέση, της αναγνώρισης των πραγματικών αιτιών της κρίσης, δεν αποτελεί πολιτική εμμονή με σκοπό την όποια δικαίωση της περιόδου 2009-11, αλλά απολύτως αναγκαία προϋπόθεση για τη συγκρότηση μιας αποτελεσματικής και βιώσιμης προοδευτικής πρότασης διακυβέρνησης του τόπου, η οποία θα αποτελέσει τον καταλύτη για την προώθηση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που έχουν ανάγκη οι Έλληνες και η χώρα.

Και επίσης, αποτελεί αναγνώριση του ότι, οι πολίτες ψήφισαν εκείνη την κυβέρνηση για να προωθήσει αλλαγές που απαντούσαν στις παθογένειες του πελατειακού συστήματος – αλλαγές που άρχισαν μάλιστα τότε, να γίνονται.

Παράλληλα, αποτελεί και ασφαλιστική δικλείδα για τον πειστικό αυτοπροσδιορισμό και την πολιτική οριοθέτηση και αυτονομία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης έναντι των άλλων δυνάμεων του πολιτικού συστήματος.

Η συντηρητική κυβέρνηση Καραμανλή, που οδήγησε τη χώρα ένα βήμα από μια εθνική καταστροφή, δεν θα μπορούσε να πράξει ό,τι έπραξε με την ίδια ευκολία, αν υπήρχαν θεσμοί ελέγχου και λειτουργούσαν.

8. Το ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατών Σοσιαλιστών, αγωνίζεται για την αυτονομία της πολιτικής, την εμβάθυνση της Δημοκρατίας και τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών.
Επιδιώκει την με κάθε τρόπο διασφάλιση της αξιοπιστίας αλλά και αποτελεσματικότητας των πολιτικών διαδικασιών, διασφαλίζοντας παραλλήλως και την αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας και της πολιτικής δράσης της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ως καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του διακυβεύματος που αφορά τους Έλληνες και τη χώρα.

Εξυπακούεται ότι, σε αυτές τις διαδικασίες, πολιτικές, οργανωτικές, εκλογικές, δεν μπορεί να χωρά οποιαδήποτε λογική που αναπαράγει τον πελατειασμό και τον παραγοντισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Δημοκρατών Σοσιαλιστών, Γιώργος Α. Παπανδρέου, μιλώντας στη Συνεδρίαση του Προσωρινού Εθνικού Συμβουλίου του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, το οποίο συνήλθε με διευρυμένη σύνθεση, τόνισε χαρακτηριστικά:

«Η ιστορική αφήγηση, η φυσιογνωμία, η κατεύθυνση, η μορφή, οι δομές, οι πολιτικές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, είναι ακόμα προαπαιτούμενα για την επιτυχία του εγχειρήματος.

Εκεί θα πρέπει να αφιερώσουμε τις δυνάμεις μας, για να αποτελέσουμε τον αξιόπιστο εγγυητή μιας νέας πορείας.

Θα δώσω και θα δώσουμε μάχη για να εγγυηθούμε,

– Το αδιάβλητο της διαδικασίας, είτε στην αυτοπρόσωπη παρουσία των ψηφοφόρων, είτε στην εξ’ αποστάσεως ψήφο, επιδιώκοντας παράλληλα τη μαζική συμμετοχή των δημοκρατών και προοδευτικών πολιτών,

– Τη δημοκρατική διαδικασία,

– Τη δέσμευση κάθε υποψηφίου και όλων τα πολιτικών κομμάτων και κινήσεων ότι θα σεβαστούν το αποτέλεσμα. Και ότι όλοι, από κοινού, θα εργαστούμε στο πλαίσιο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης.

– Την προοδευτική πολιτική κατεύθυνση της παράταξής μας, όλοι μαζί, στη βάση ενός σαφούς συνεκτικού προοδευτικού προγράμματος εξόδου της χώρας από την κρίση,

– Τη δέσμευση όλων, ότι η παράταξη έχει δυνατότητα να ηγεμονεύσει ιδεολογικά και πολιτικά – να είναι αυτόνομη και να μη γίνει πολιτικό ή μετεκλογικό συμπλήρωμα της συντηρητικής παράταξης ή της εθνικολαϊκιστικής κυβερνώσας συμμαχίας.

Μόνον η διασφάλιση αυτών των προϋποθέσεων εκ μέρους όλων ανεξαιρέτως που συμμετέχουν στο εγχείρημα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης μπορούν ουσιαστικά να διασφαλίσουν και τη στρατηγική στόχευση μιας νέας πορείας, για την Αλλαγή της χώρας.

Με αυτά τα κριτήρια θα αξιολογούνται και όσοι είναι υποψήφιοι για τη θέση του επικεφαλής της ΔΗΣΥ.»

Ο Πρόεδρος του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, κατά τη δευτερολογία του στη Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου κατέληξε:

«Είναι αυτονόητο πως οι θέσεις αυτές, που αποτελούν αποφάσεις της Συνδιάσκεψης του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ και απ’ ό,τι είδα και της σημερινής μας συνεδρίασης, δεσμεύουν όλα τα μέλη του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, που οφείλουν να πορευτούν συντεταγμένα το επόμενο διάστημα, τόσο με τη δράση τους στο πλαίσιο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, όσο και κατά τη διαδικασία ανάδειξης του επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης.

Με βάση αυτές τις αυτονόητες για το ΚΙΝΗΜΑ μας, αλλά και το πολιτικό μας ήθος, αρχές και θέσεις, θα αξιολογήσουμε τη στάση και τις θέσεις του κάθε υποψηφίου.

Το ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατών Σοσιαλιστών, δια των οργάνων του, θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο, και θα συμμετέχει με γνώμονα τη διασφάλιση της πολιτικής ενότητάς του, ως καθοριστικής παραμέτρου για την αλλαγή της πορείας της χώρας.

Για την εκ βάθρων αλλαγή της χώρας, την προοδευτική αλλαγή της.

Με την επαναθέσμιση της Δημοκρατίας μας.»