Το Γυναικείο Κίνημα στην πρώτη γραμμή για την προστασία του περιβάλλοντος

ΔΙΚΤΥΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Αθήνα, 22 Απριλίου 2018

Με την ευκαιρία της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας της Γης, ας αναλογιστούμε τις τεράστιες απειλές που δέχεται ο Πλανήτης από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Ο σεβασμός στο περιβάλλον χρειάζεται να είναι μια συνεχής διαδικασία και τρόπος ζωής και αποτελεί απαραίτητη συνθήκη για τη διασφάλιση των πολύτιμων πόρων που απαιτούνται για την ανθρώπινη ευημερία.

Σε παγκόσμια κλίμακα, οι γυναίκες αντλούν καθημερινά από τον πλανήτη φυσικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για τη ζωή τους και τη ζωή των οικογενειών τους, καταφέρνοντας ταυτόχρονα να φέρονται με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον. Όμως, οι γνώσεις και εμπειρίες τους συχνά παραβλέπονται και δεν υπολογίζονται ως παράγοντες αλλαγής.

Στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις χώρες που βάλλονται από την οικονομική κρίση, οι συνέπειες της μόλυνσης και της κλιματικής αλλαγής είναι περισσότερο ορατές και έντονες για τις γυναίκες, που έχουν αναλάβει την προστασία των παιδιών και των αδύναμων μελών της οικογένειάς τους και παράλληλα αντιμετωπίζουν σοβαρά θέματα όπως είναι η έλλειψη εργασίας, έλλειψη στέγης, ασθένειες και υποσιτισμός.

Παρόλα αυτά, οι γυναίκες απουσιάζουν, ουσιαστικά, από τα διεθνή συστήματα διακυβέρνησης.

Η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων είναι καθοριστική για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, την αντιμετώπιση της οικολογικής κρίσης και την επίτευξη περιβαλλοντικής δικαιοσύνης.

Ένας από τους κυριότερους παράγοντες που εμποδίζουν τις γυναίκες να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή την προσπάθεια είναι η αδυναμία πρόσβασης στην εκπαίδευση για πολλές γυναίκες σε όλον τον κόσμο.

Στον παγκόσμιο αγώνα κατά της μόλυνσης και της κλιματικής αλλαγής οι γυναίκες χρειάζεται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ας γίνουμε πιο φιλικοί στο περιβάλλον, ας σεβαστούμε το οικοσύστημα, ας αγαπήσουμε τη γή μας, ας επενδύσουμε για το μέλλον.