Συνεδρίαση του Παγκοσμίου Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες στη Ρόδο

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2018

 

Το ευρωπαϊκό μερίδιο στη διαχείριση του προσφυγικού-μεταναστευτικού όφειλε να καθορίζεται στη βάση κοινών, προοδευτικών λύσεων, βασιζόμενων στις αρχές και αξίες πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η ΕΕ, με σεβασμό στο Διεθνές και Προσφυγικό Δίκαιο. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα ηθικής τάξης αποτελεί και την πιο αποτελεσματική βάση για την διαχείριση του ζητήματος.

Η συμμαχία των προθύμων για τη δημιουργία ενός προοδευτικού, δημοκρατικού, ρεαλιστικού τρόπου διαχείρισης του προσφυγικού-μεταναστευτικού, θα πρέπει να αφορά συνολικά και τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Μία συμμαχία οδηγός για κάθε περιφερειακή, διεθνή συνεργασία, αν όχι όρος για τη συμμετοχή στην ΕΕ.

Σε αυτό το αξιακό πλαίσιο συνεδριάζει από τις 30 Ιουνίου και το World Refugee Councill, στη Ρόδο – προπομπός στο Συμπόσιο της Σύμης που ξεκινάει απόψε – ενώ αναμένεται σήμερα η κοινοποίηση των συμπερασμάτων του σχετικά με νέες προτάσεις, δράσεις και συμμαχίες για την αποτελεσματική και ανθρώπινη αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος.

Στο πλαίσιο αυτό υπήρξαν σημαντικά ερωτηματικά για την πρόσφατη σύνοδο κορυφής, όπου αναδείχθηκαν οι αδυναμίες της ΕΕ. Ειδικότερα η έλλειψη πολιτικής βούλησης από μέλη της για να υιοθετηθεί μία κοινή ευρωπαϊκή γραμμή αντιμετώπισης του προσφυγικού ζητήματος. Ενός ζητήματος που παρά τη μείωση σε αριθμούς, θα συνεχίσει να αποτελεί χρόνιο ζήτημα, με πιθανές αιχμές κρίσης λόγω συγκρούσεων και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε γειτονικές ηπείρους.

Η άρνηση ουσιαστικά να συμφωνηθεί από κοινού ένα πλάνο στην πρόσφατη Ευρωπαϊκή Σύνοδο, όπως και η πρόκριση διμερών συμφωνιών, αντιβαίνουν στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Παράλληλα, αλλά και ως συνέπεια, υπονομεύεται η τεράστια δύναμη που διαθέτει η ΕΕ να βρίσκει λύσεις κινούμενη συλλογικά και επομένως υπονομεύεται η δυνατότητα της ευρωπαϊκής ένωσης να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το διαχρονικό αυτό φαινόμενο.

Η αναγγελία της δημιουργίας «περιφερειακών πλατφορμών αποβίβασης» (regional disembarkation platforms), ενέχει κινδύνους. Το ερώτημα που τίθεται είναι:

Αποτελεί η διαδικασία αυτή υπόβαθρο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμβατικών υποχρεώσεών μας απέναντι σε ανθρώπους που δικαιούνται την προστασία μας ως κατατρεγμένοι από την βία και την καταπίεση; ‘Η αποτελεί πρόσχημα που χαϊδεύει την ακραία ξενοφοβική επιχειρηματολογία, και εν τελεί ενισχύει την ακροδεξιά πολιτική η οποία και υπονομεύει την ίδια την έννοια της Ευρώπης;

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Προσφύγων (WRC), ιδρύθηκε το Μάιο του 2017 από το Κέντρο Διεθνούς Διακυβέρνησης Καινοτομίας του Καναδά και επιδιώκει να προσφέρει μια τολμηρή στρατηγική σκέψη για το πώς η διεθνής κοινότητα θα μπορούσε να ανταποκριθεί ολοκληρωμένα στους πρόσφυγες με βάση τις αρχές της διεθνούς συνεργασίας και της κοινής ευθύνης.

Το Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχει ως μέλος ο Γιώργος Α. Παπανδρέου, απαρτίζεται από σημαντικές πολιτικές, ακαδημαϊκές, προσωπικότητες, όπως: ο Lloyd Axworthy, η Rita Sussmuth και η Hina Jilani  – τα βιογραφικά τους είναι διαθέσιμα εδώ.