Σχετικά με τη νέα “ισορροπία” κράτους – Εκκλησίας

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2017

Από το Γραφείο Τύπου του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Μετά την Παιδεία στην Εκκλησία, η κυβέρνηση να προχωρήσει με εκχώρηση της Δικαιοσύνης, όπως και του Υπ. Οικονομικών σε όποιον κρίνει σκόπιμο. Έτσι κι αλλιώς, η διακυβέρνηση της χώρας είναι το τελευταίο που την απασχολεί.