Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο Σεμινάριο Επιμόρφωσης του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών στο Ηράκλειο

Ηράκλειο, 20 Μαρτίου 2017

Άριστες εντυπώσεις αποκόμισαν όσοι συμμετείχαν στο διήμερο Σεμινάριο Πολιτικής Επιμόρφωσης που συνδιοργάνωσαν το Σαββατοκύριακο, από κοινού, το Εργαστήριο Επιμόρφωσης με τη Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών.

Τα θέματα που πραγματέυτηκε το Σεμινάριο, όπως η Αποτελεσματικότητα της Ομάδας, η Λήψη Αποφάσεων και η Επίλυση Διαφορών, κέντρισαν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και αποτέλεσαν μία μοναδική βιωματική εμπειρία, η οποία διαφέρει ριζικά από τα κλασικά προγράμματα του είδους.

Το Εργαστήριο Επιμόρφωσης του Κινήματος, ακολουθεί τις αρχές της αμιγούς εργαστηριακής μεθόδου, όπου η “από έδρας διδασκαλία” περιορίζεται στο απολύτως ελάχιστο και παραχωρεί τη θέση της στη μάθηση που επιτυγχάνεται με την άμεση, συνεχή και ενεργό συμμετοχή στο πρόγραμμα (interactive training).

Υπενθυμίζεται ότι, η επιμόρφωση ως υποστηρικτική – συμβουλευτική, είναι μία διαδικασία κατά την οποία, ο​ Επιμορφωτής δεν «διδάσκει» αλλά δημιουργεί τις συνθήκες, το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα, μέσα στην οποία οι Επιμορφούμενοι, ως  άτομα ή και ως ομάδα, «μαθαίνουν κάνοντας» (action learning) και «μαθαίνει ο ένας από τον άλλο» (co-learning).

Έτσι, αντί να προσφέρει έτοιμες απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα που τίθενται ή αναφύονται, ενθαρρύνει τη δημοκρατική συμμετοχή στη συζήτηση με βάση την ισοτιμία και την αρχή της ισηγορίας.

Μόνον έτσι μπορεί να επιτευχθεί η δέσμευση όλων των συμμετεχόντων στα συμπεράσματα και τις αποφάσεις για δράσεις που είναι και δικές τους.

Όλοι ισότιμοι, χωρίς κηδεμόνευση και άλλες παρωχημένες μεθόδους. Όροι όπως «διαφώτιση» «διαπαιδαγώγηση» κ.λ.π., βρίσκονται μακριά από το λεξιλόγιό μας. Όλα τα παραπάνω, αποτελούν τον οδηγό και τον οδικό μας χάρτη σε ό,τι αφορά την ιδεολογική και πολιτική μας τοποθέτηση και τη συμπεριφορά μας εντός και εκτός Κινήματος.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου, ευχαριστεί ιδιαίτερα τη Συντονίστρια του Εργαστηρίου Επιμόρφωσης του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών κα Κωνσταντίνα Αντερριώτη, και τα μέλη του Εργαστηρίου κ.Μπάμπη Κωνσταντόπουλο και Σπύρο Μεταλληνό για τις άοκνες προσπάθειές τους και την αγαστή συνεργασία που είχαμε μεταξύ μας για την επιτυχή έκβαση του Σεμιναρίου, καθώς και το ΚΕΚ Ανέλιξις για την ευγενική παραχώρηση του χώρου διεξαγωγής του Σεμιναρίου.