Μάχες χαρακωμάτων στην Υγεία

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 19 Απριλίου 2017

Από το Γραφείο Τύπου εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Άναυδοι παρακολουθούμε τις μάχες προσώπων στο χώρο της Υγείας.
Καμία από τις αντιμαχόμενες πλευρές δεν προτείνει μέτρα υπέρ των πολιτών, όπως ήταν η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, αλλά αναλώνονται σε μάχες χαρακωμάτων υπέρ των πολιτικών τους μηχανισμών και της νομής του κράτους: οι μεν για να μείνουν και οι δε για να επανέλθουν στην εξουσία.