Η σύνθεση της νέας Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών

Ηράκλειο, 16 Φεβρουαρίου 2017

Σε συνέχεια της Ολομέλειας της 1ης Φεβρουαρίου, η σύνθεση της νέας Νομαρχιακής Επιτροπής (Ν.Ε.) Ηρακλείου του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών, όπως προέκυψε, ομόφωνα, μετά από σχετική συνεδρίαση του οργάνου, έχει ως εξής:

Συντονιστής Νομαρχιακής Επιτροπής, υπεύθυνος Επικοινωνίας:
Στρατάκης Χρήστος

Αναπληρωτές Συντονιστές Ν.Ε.:
Βολανάκη Έφη
Καροφυλάκης Μανόλης

Τομέας Οργανωτικού-Κινητοποιήσεων:
Αϊνατζόπουλος Βάϊος
Μηναδάκης Νίκος
Σκουλάς Γιώργος
Δαμουλάκης Μιχάλης

Τομέας Οικονομίας-Ανάπτυξης-Υποδομές-Περιβάλλον:
Μηλιός Λευτέρης
Σκουλάς Γιώργος
Μακρυγιωργάκης Μανόλης
Μαρτιμιανάκης Νίκος

Τομέας Εργασίας – Ασφαλιστικού:
Μακρυγιωργάκης Μανόλης

Τομέας Αγροτικού:
Στρατάκη Κωστούλα
Στρατάκης Χρήστος
Καρατζάς Βαγγέλης

Τομέας Υγείας-Κοινωνικής Πολιτικής:
Βολανάκη Έφη

Τομέας Παιδείας:
Παπαδάκη Σοφία

Τομέας Τουρισμού:
Ζερβάκης Μανόλης

Τομέας Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης:
Καροφυλάκης Μανόλης
Πλευράκης Μιχάλης

Τομέας Δημόσιας Τάξης-Σωμάτων Ασφαλείας:
Σκουλάς Μανόλης

Τομέας Νεολαίας:
Μπελιδάκης Νίκος

Η Νομαρχιακή Επιτροπή προγραμματίζει, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, δράσεις εξωστρέφειας του Κινήματος προς την κοινωνία του Ηρακλείου, με στόχο την ισχυροποίηση των προοδευτικών δυνάμεων και την επίτευξη εθνικής συνεννόησης, η οποία είναι απαραίτητη για μια βιώσιμη επόμενη μέρα, μέσω ενός ελληνικού-εθνικού σχεδίου εξόδου από την κρίση.