Για τις απόψεις Πολάκη περί ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Ο κ. Πολάκης αναρωτιέται με τους φίλους του ποια είναι η βέλτιστη οδός για να «τρώει» κάποιος από το δημόσιο κορβανά – το «κάστρο» όπως το ανέφερε.
Είναι πλέον σαφές για όλους, ποια ήταν η δυσκολία του κ. Υπουργού στην κατανόηση του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ – πως δεν είναι τροχονόμος όπως νομίζει με τους φίλους του, αλλά το φρένο της μάσας και της σπατάλης, δια της δημοσιοποίησης ως όρο για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης.
Είναι άλλο ένα έργο εμπνεύσεως Παπανδρέου, που «κατέστρεψε τον τόπο».