Εθνική πολιτική για την Υγεία και την Κοινωνική Πρόνοια*

* της Έφης Βολανάκη
Μέλους Εθνικού Συμβουλίου
και Αναπλ.Συντονίστριας
Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών Ηρακλείου

Είναι αυτονόητο ότι όλοι τασσόμαστε υπέρ της ενδυνάμωσης και του εκσυγχρονισμού ενός δημόσιου, αποδοτικού και αποτελεσματικού δικτύου παροχής υπηρεσιών υγείας, με ευκολία πρόσβασης για κάθε πολίτη και για όλες τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι απαραίτητη η συμμετοχή, εκτός του αρμόδιου Υπουργείου Υγείας και των Δήμων, με ανάλογες αρμοδιότητες και αντίστοιχους πόρους φυσικά.

Επίσης, η συνύπαρξη με τον ιδιωτικό τομέα στην υγεία είναι επιβεβλημένη, στα πλαίσια, όμως, κανόνων σαφώς καθορισμένων από το κράτος και με γνώμονα το όφελος των πολιτών.

Επιγραμματικά, οι προτάσεις του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών για τα μέτρα και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται στην εθνική πολιτική υγείας είναι οι εξής:

 • Προτεραιότητα στον τομέα της πρόληψης με θέσπιση μαθήματος πρόληψης υγείας στα σχολεία.
 • Υποχρεωτικός δωρεάν βασικός ιατρικός και οδοντιατρικός  έλεγχος ανά χρόνο σε όλο το φάσμα του πληθυσμού.
 • Δωρεάν υποχρεωτικοί εμβολιασμοί σε όλο τον πληθυσμό, βάσει εθνικού προγράμματος.
 • Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου, κυρίως για τους προλήψιμους καρκίνους και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.
 • Αγωγή Υγείας στους χώρους εργασίας και εκπαίδευσης.
 • Θέσπιση και ουσιαστική εφαρμογή του θεσμού του Οικογενειακού Γιατρού.
 • Έκδοση ηλεκτρονικής κάρτας υγείας για όλους τους πολίτες όπου θα καταγράφεται το πλήρες ιατρικό ιστορικό, τα φάρμακα και οι εκτελεσθείσες ιατρικές πράξεις που έγιναν είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό φορέα. Το μέτρο αυτό από μόνο του θα προάγει τον συντονισμό όλων των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, δημοσίων και ιδιωτικών και κυρίως θα συγκεντρώνει σε ένα μέρος όλο το ιατρικό ιστορικό του ασθενή με τεράστια ποιοτική βελτίωση στη παροχή υπηρεσιών υγείας.
 • Ουσιαστικός εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των δημοσίων Νοσοκομείων.
 • Δράσεις τηλεϊατρικής για ορεινές – νησιωτικές περιοχές.
 • Οι νοσηλευτές εκτός Μνημονίου. Δέσμευση για Προσλήψεις Νοσηλευτών στα δημόσια νοσοκομεία (ώστε να πλησιάζουμε τα διεθνή στάνταρντ) με αίτημα εξαίρεσης από τους μνημονιακούς περιορισμούς.
 • Σύγχρονη φαρμακευτική πολιτική. Εξασφάλιση του αναγκαίου φαρμάκου σε κάθε Έλληνα πολίτη. Μηδενική συμμετοχή στο φαρμακείο (και στην χρήση των υπηρεσιών του ΕΣΥ) για άτομα με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας (που να πιστοποιείται με διαφάνεια).
 • Ενίσχυση της χρηματοδότησης του ΕΣΥ, ώστε οι δημόσιες δαπάνες υγείας να φτάσουν το 6% του ΑΕΠ εντός 3ετίας.

Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι, όταν υπάρχει ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο, τότε η συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να λειτουργήσει θετικά για τους ασθενείς.

Ο στόχος είναι η εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες, ειδικά για τους ευπαθείς και τους λεγόμενους «ακριβούς» ασθενείς, ανεξάρτητα αν αυτές είναι δημόσιες ή ιδιωτικά παρεχόμενες.

Για να γίνει όμως αυτό, το Δημόσιο εκεί παρεμβαίνει στην αγορά των δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας ως ρυθμιστής. Καθορίζει κανόνες επαρκούς λειτουργίας, μετράει την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, καθορίζει ενιαίο τιμολογιακό πλαίσιο και συνδέει την αμοιβή του ιατρικού προσωπικού με την ποιότητα.

Παράλληλα, εξασφαλίζεται ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν θα μεταφέρει «δύσκολες» περιπτώσεις ασθενών στο Δημόσιο ούτε θα προκαλεί μεγάλη τεχνητή ζήτηση και ότι συνολικά το σύστημα δεν θα παρέχει υπηρεσίες που δεν είναι αποτελεσματικές.

Σήμερα, στην παροχή των υπηρεσιών τα δύο συστήματα λειτουργούν παράλληλα, δεν είναι συνδεδεμένα. Δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός ούτε συντονισμός δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ενιαίου στρατηγικού – ρυθμιστικού πλαισίου για την υγεία.

Το αποτέλεσμα του κρατισμού, αλλά και της λειτουργίας ενός ανεξέλεγκτου ιδιωτικού τομέα είναι δραματικό στο ελληνικό σύστημα υγείας, που είναι αναποτελεσματικό.

Είμαστε πρώτοι σε καισαρικές τομές, κατανάλωση αντιβιοτικών, σε υπέρβαρα παιδιά, δεύτεροι σε κάπνισμα – τροχαία, πολύ ψηλά σε κατανάλωση ποτών – ναρκωτικών και πολύ χαμηλά στην παραγωγή φαρμάκων. Στη χώρα μας αυτή τη στιγμή έχουμε από τη μια ισοπεδωτικό κρατισμό κι από την άλλη έναν ανεξέλεγκτο ιδιωτικό τομέα με ευθύνη του Δημοσίου.

Το ζητούμενο είναι πάντα ένα και διαχρονικό:
ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

Όσον αφορά τα μέτρα Κοινωνικής Προστασίας & Πρόνοιας εμείς λέμε:

 • Ναι σε πολιτικές καταπολέμησης του νέου διεθνούς φαινομένου που με ένταση υπάρχει στη χώρα μας, αυτό της ενεργειακής φτώχειας, δηλαδή ο αποκλεισμός ή η ανεπαρκής πρόσβαση των νοικοκυριών στην ενέργεια.
 • Ναι στην πρόληψη και καταπολέμηση έμφυλης βίας.
 • Ναι σε πολιτικές για την προστασία των παιδιών που είναι ανάγκη να μεγαλώσουν χωρίς τους φυσικούς τους γονείς.
 • Ναι στην προώθηση εναλλακτικών μορφών παιδικής προστασίας και συγκεκριμένα στην αναβάθμιση του θεσμού της αναδοχής προς όφελος των παιδιών. Η φιλοξενία των παιδιών σε ιδρύματα πρέπει να γίνεται μόνο σε περίπτωση ανάγκης (άρθρο 20 της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού) και να μην είναι ο κανόνας, όπως συμβαίνει σήμερα στη χώρα μας.
 • Ναι στην εξάλειψη του φαινομένου να παραμένουν σε μαιευτήρια για μεγάλο χρονικό διάστημα εγκαταλελειμμένα βρέφη.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι στο κόκκινο. Το βιώνουμε όλοι και είναι πια ορατό στον καθένα.  Όμως πρόκειται για την υγεία μας , την ίδια τη ζωή μας. Και σ’ αυτό δεν χωρούν εκπτώσεις, καθυστερήσεις, αναποτελεσματικότητα.

Είναι η ώρα για αποφάσεις και  άμεσες παρεμβάσεις.

Το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών δεσμεύεται να συμβάλει στην έξοδο του Εθνικού Συστήματος Υγείας από το τέλμα, και αυτό θα γίνει πράξη μόνο με αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών που διεκδικούμε μέσα από την ενίσχυση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης.

Είναι σίγουρο ότι θα το παλέψουμε, γιατί πρόκειται για την Υγεία μας, για την Υγεία όλων μας.