Δήλωση Γιώργου Α. Παπανδρέου

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2019

Δήλωση Γιώργου Α. Παπανδρέου:

«At a time when our democratic foundations, developed post World War II, and our European values are being questioned, EU leaders need to send a strong message honoring our commitments to the Western Balkans.
Initiating accession talks with North Macedonia and Albania will acknowledge that the Western Balkans do belong to our European family, history and common future.»

«Οι ηγέτες της ΕE πρέπει να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα ότι, τιμούν τις δεσμεύσεις μας προς τα Δυτικά Βαλκάνια, ειδικά την ώρα που οι Ευρωπαϊκές μας αξίες, αλλά και τα δημοκρατικά θεμέλια, όπως αυτά θεσπίστηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τίθενται υπό αμφισβήτηση.
Η έναρξη των ενταξιακών συνομιλιών με τη Βόρειο Μακεδονία και την Αλβανία, είναι απόρροια του γεγονότος πως τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρωπαϊκή οικογένεια, ιστορία και το κοινό μας μέλλον.»