Διήμερο Σεμινάριο από το Εργαστήριο Επιμόρφωσης και το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών Ηρακλείου

To Εργαστήριο Επιμόρφωσης του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών, σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του Κινήματος, διοργανώνουν διήμερο σεμινάριο Επιμόρφωσης στις 18 και 19 Μαρτίου 2017, στο ΚΕΚ Ανέλιξις στο Ηράκλειο Κρήτης (Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 150).

Η δομή και οι ενότητες του Σεμιναρίου, όπως η Αποτελεσματικότητα της Ομάδας, η Λήψη Αποφάσεων και η Επίλυση Διαφορών, αποτελούν μια μοναδική βιωματική εμπειρία, η οποία διαφέρει ριζικά από τα κλασικά προγράμματα του είδους.

Ακολουθώντας τις αρχές της αμιγούς εργαστηριακής μεθόδου, η “από έδρας διδασκαλία” περιορίζεται στο απολύτως ελάχιστο, παραχωρώντας τη θέση της στη μάθηση που επιτυγχάνεται με την άμεση, συνεχή και ενεργό συμμετοχή στο πρόγραμμα (interactive training).

Υπενθυμίζεται ότι, η επιμόρφωση ως υποστηρικτική – συμβουλευτική, είναι μία διαδικασία κατά την οποία, ο​ Επιμορφωτής δεν «διδάσκει» αλλά δημιουργεί τις συνθήκες, το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα, μέσα στην οποία οι Επιμορφούμενοι, ως άτομα ή και ως ομάδα, «μαθαίνουν κάνοντας» (action learning) και «μαθαίνει ο ένας από τον άλλο» (co-learning).
Έτσι, αντί να προσφέρει έτοιμες απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα που τίθενται ή αναφύονται, ενθαρρύνει τη δημοκρατική συμμετοχή στη συζήτηση με βάση την ισοτιμία και την αρχή της ισηγορίας.

Μόνον έτσι μπορεί να επιτευχθεί η δέσμευση όλων των συμμετεχόντων στα συμπεράσματα και τις αποφάσεις για δράσεις που είναι και δικές τους.
Όλοι ισότιμοι, χωρίς κηδεμόνευση και άλλες παρωχημένες μεθόδους. Όροι όπως «διαφώτιση», «διαπαιδαγώγηση» κ.λ.π., βρίσκονται μακριά από το λεξιλόγιό μας.

Όλα τα παραπάνω, αποτελούν τον οδηγό και τον οδικό μας χάρτη σε ό,τι αφορά την ιδεολογική και πολιτική μας τοποθέτηση και τη συμπεριφορά μας εντός και εκτός Κινήματος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σεμινάριο αλλά και δηλώσεις συμμετοχής:
https://goo.gl/no3GY1