3η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, Ειδική Φόρμα Συμμετοχής και άλλες οδηγίες

Αθήνα, 10 Απριλίου 2017

  3η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 

ΑΘΗΝΑ, 2-4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΕΙΔΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Προς

Τις Δημοτικές Ομάδες Πρωτοβουλίας

Τους Τομείς, τα Εργαστήρια και τα Δίκτυα

Τη Συντονιστική Γραμματεία

Την Επιτροπή Εκλογικού Σχεδιασμού και Ετοιμότητας

Τους Υποψήφιους Βουλευτές

Τα Μέλη και τους Φίλους του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

 

Συντρόφισσες και Σύντροφοι,

Σε συνέχεια προηγούμενης οδηγίας, με την οποία καθορίστηκε το γενικό πλαίσιο με το οποίο πορευόμαστε προς την 3η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ,

Υπενθυμίζεται ότι,

Η 3η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 2-4 Ιουνίου 2017, στην Αθήνα.

Η 3η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ θα έχει πολιτικό και οργανωτικό χαρακτήρα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ έχουν ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.

Τα ΜΕΛΗ του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 3η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ, θα πρέπει μέχρι την Πέμπτη 13 Απριλίου, να συμπληρώσουν την ΕΙΔΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Για το σκοπό αυτό,

1. Προκειμένου η διαδικασία αυτή να είναι ΑΜΕΣΗ και ΕΥΚΟΛΗ, υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης της ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, με τους ακόλουθους τρόπους: 

α. Για τους χρήστες σύγχρονων τεχνολογιών, κατόχους smartphone, tablet και PC, δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης μέσω ενός ειδικού app, πατώντας ΕΔΩ

β. Μέσω της ιστοσελίδας του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ: http://www.tokinima.gr/iounios2017/iounios2017eggrafi/

γ. Για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, θα υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης της ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ από στέλεχος του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, το οποίο θα οριστεί με απόφαση των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ή όπου δεν υπάρχουν, των ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ και θα έχει την ευθύνη ολοκλήρωσης αυτής της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση αυτή, το στέλεχος που θα αναλάβει την ευθύνη, θα καταχωρεί το όνομά του στο τέλος της ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στο χώρο όπου υπάρχει η ένδειξη ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ.

Σημειώνεται ότι,

Η έγκαιρη εκδήλωση συμμετοχής, θα συμβάλλει ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ στη γενικότερη προετοιμασία και εξεύρεση της αναγκαίας υποδομής που θα απαιτηθεί για την πραγματοποίηση της ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ (αίθουσα, υλικοτεχνική υποδομή κ.λπ.   

 

Ο αριθμός τηλεφώνου, όπως και το email που πρέπει καταχωρηθούν από τα ΜΕΛΗ του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ στην ΕΙΔΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, θα βοηθήσουν στην ταυτοποίηση του μέλους, τόσο σε ό,τι αφορά τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ του στη ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ και την ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ, όσο και στην επιβεβαίωση της ταμειακής ενημερότητας.

Για τη συμπλήρωση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ζητούνται κάποια  στοιχεία – πληροφορίες, όπως επάγγελμα, δημόσιος ή ιδιωτικός τομέας, τόπος διαμονής αλλά και άσκησης εκλογικού δικαιώματος, τα οποία είναι χρήσιμα τόσο για τις δράσεις του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ όσο και για την αποτελεσματικότερη διάταξή μας σε περίπτωση εκλογών. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντική η συμπλήρωσή τους.

Με απόφαση του Προέδρου του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, ύστερα από σχετική διερεύνηση, υιοθετήθηκε μια νέα δυνατότητα, αυτή που περιγράφεται στο σημείο 1α,

για την αμφίδρομη ενημέρωση μεταξύ των ΜΕΛΩΝ του ΚΙΜΗΜΑΤΟΣ και της οργανωμένης δομής του, 

για την οργάνωση και διεξαγωγή εκδηλώσεων, συνδιασκέψεων και συνεδρίων, αλλά και,

για την καταβολή συνδρομών και χορηγιών.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέσω μιας υπηρεσίας υπό τη μορφή app, εύκολης στη χρήση της, καθώς δεν απαιτείται η εγκατάσταση αυτής της εφαρμογής εκ μέρους των ΜΕΛΩΝ και των ΦΙΛΩΝ, αλλά μόνον από τον διαχειριστή της εφαρμογής.

Με τη χρήση αυτής της υπηρεσίας μπορεί κάθε ΜΕΛΟΣ ή ΦΙΛΟΣ του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, με εύκολο τρόπο και με ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ,

Να ενημερώνεται,

Να συμμετέχει σε δημοκρατικές διαδικασίες,

Να δημιουργεί οριζόντιες επαφές, 

Να δημιουργεί δίκτυα, 

Να καταβάλει τη συνδρομή ή τη χορηγία του,

Ακόμη και,

Να συμμετέχει σε διαδικασίες ψηφοφορίας.

2. Η διασφάλιση της πολιτικής αυτονομίας του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, προϋποθέτει και την οικονομική αυτονομία και αυτοδυναμία του. Το ΚΙΝΗΜΑ, έχει φανερούς και διαφανείς οικονομικούς πόρους και τις συνδρομές των Μελών του.

Η διασφάλιση της οικονομικής αυτονομίας του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, αποτελεί πρώτιστο καθήκον κάθε μέλους, καθώς από την επίτευξη αυτού του στόχου κρίνεται η αυτονομία του πολιτικού συστήματος και βεβαίως, η αξιοπιστία κάθε πολιτικού φορέα χωριστά.

Είναι γεγονός ότι, αυτή η επιδίωξη πρέπει να γίνει πράξη μέσα σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, ιδιαιτέρως οικονομικό, για όλους.

Μέχρι σήμερα, πετύχαμε η συνολικότερη λειτουργία και δράση του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, να στηρίζεται στις συνδρομές και στις χορηγίες των ΜΕΛΩΝ και των ΦΙΛΩΝ του.

Είναι προφανές όμως, ότι η διοργάνωση της ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ απαιτεί αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις.

Για το λόγο αυτό,

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ΜΕΛΩΝ του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ στις εργασίες της 3ης ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, εκτός από τη συμπλήρωση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, είναι και η τακτοποίηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων. 

Αυτές ορίζονται στα 20 ΕΥΡΩ και αποτελούν και την ετήσια συνδρομή όλων των ΜΕΛΩΝ, για την οποία και θα παραλάβουν κατά την άφιξή τους στο χώρο διεξαγωγής της ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, την ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, με την οποία θα μπορούν και να συμμετάσχουν στις εργασίες της ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ.

Σημειώνεται ότι, η τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων αποτελεί ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ, εκτός της συμμετοχής στη ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ και της υποψηφιότητας για την εκλογή σε οποιοδήποτε ΟΡΓΑΝΟ αποφασιστεί να εκλεγεί από τη ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ.

Η τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 30 Απριλίου.

Τις προσεχείς ημέρες θα υπάρξει ενημέρωση για τους τρόπους τακτοποίησης των οικονομικών υποχρεώσεων των ΜΕΛΩΝ, με νεότερη οδηγία και από την ιστοσελίδα  του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.

4. Για την επιτυχία της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, καθοριστική είναι η συμβολή των ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ.

Τα ΜΕΛΗ του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ που θέλουν να συμβάλουν στην προετοιμασία και τη διοργάνωση της ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, μπορούν να εκφράσουν αυτή τους την επιθυμία, στην ίδια ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, γράφοντας ΝΑΙ στην ένδειξη ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ.

Καλή μας δουλειά!