2-4 Ιουνίου η 3η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του Κινήματος

3η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 

ΑΘΗΝΑ, 2-4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Προς
Τις Δημοτικές Ομάδες Πρωτοβουλίας
Τους Τομείς, τα Εργαστήρια και τα Δίκτυα
Τη Συντονιστική Γραμματεία
Την Επιτροπή Εκλογικού Σχεδιασμού και Ετοιμότητας
Τους Υποψήφιους Βουλευτές
Τα Μέλη και τους Φίλους του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Συντρόφισσες και Σύντροφοι,

1. Σε συνέχεια της απόφασης του Προέδρου του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ μας, Γιώργου Α. Παπανδρέου, με την οποία ανοίγουν οι διαδικασίες που θα μας οδηγήσουν στην 3η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ, ορίζονται τα εξής:

Η 3η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 2-4 Ιουνίου 2017, στην Αθήνα.

Η 3η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ θα έχει πολιτικό και οργανωτικό χαρακτήρα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ έχουν ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.

Τα ΜΕΛΗ και οι ΦΙΛΟΙ του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 3η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ, θα πρέπει μέχρι την Πέμπτη 13 Απριλίου, να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα συμμετοχής που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ – και για την οποία θα υπάρξει άμεσα σχετική ενημέρωση με επόμενη ΟΔΗΓΙΑ.

Σημειώνεται ότι, η έγκαιρη εκδήλωση συμμετοχής, θα συμβάλλει ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ στη γενικότερη προετοιμασία και εξεύρεση της αναγκαίας υποδομής που θα απαιτηθεί για την πραγματοποίηση της ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ (αίθουσα, υλικοτεχνική υποδομή κ.λπ.).

Πρόεδρος της ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ έχει οριστεί με προηγούμενη απόφαση του Προέδρου, ο σύντροφος Δημήτρης Ρέππας.

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συγκροτείται από:

Τα Μέλη της Συντονιστικής Γραμματείας,

Τα Μέλη της Επιτροπής Εκλογικού Σχεδιασμού και Ετοιμότητας,

Τους Συντονιστές και Αναπληρωτές Συντονιστές των Τομέων, Εργαστηρίων και Δικτύων,

Τα Μέλη των Εργαστηρίων Επικοινωνίας και Επιμόρφωσης,

Τα μέλη του Δικτύου Πρώην Βουλευτών – μελών του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.

Την ευθύνη της καθημερινής δουλειάς για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή της ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ θα έχει ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, η σύνθεση της οποίας θα καθοριστεί με απόφαση του Προέδρου του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ και θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ΟΔΗΓΙΑ τις προσεχείς ημέρες.

2. Προκειμένου να είναι ορατή και αποτελεσματική η πολιτική μας δραστηριότητα σε κάθε περιοχή, να είναι επιτυχείς οι εργασίες της ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ και παράλληλα να είναι ουσιαστική και αποτελεσματική η συμμετοχή μας στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, όλες οι Δημοτικές Ομάδες Πρωτοβουλίας και οι Νομαρχιακές Συντονιστικές Γραμματείες, θα πρέπει να εντείνουν την προσπάθειά τους ώστε, σε συνεργασία με τα Κλιμάκια, τον Τομέα Αυτοοργάνωσης και τον Τομέα Κινητοποιήσεων, να επιδιώξουν,

Την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση της οργανωτικής δομής του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ανά Δήμο, Νομό και Περιφέρεια, μέχρι το τέλος Απριλίου.

Παράλληλα, επειδή θα πρέπει να καταστεί πιο αποτελεσματικό το έργο μας και να επιτευχθεί καλύτερος συντονισμός στο πλαίσιο των διαδικασιών που θα μας οδηγήσουν στη ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ, αλλά και επειδή το ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατών Σοσιαλιστών θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να προετοιμαστεί ώστε να συμμετάσχει ουσιαστικά και με αξιοπιστία στα Περιφερειακά και Νομαρχιακά Συμβούλια της Δημοκρατικής Συμπαράταξης,

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ και μέχρι να υπάρξουν οι αποφάσεις της ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, Δημοτικές, Νομαρχιακές και Περιφερειακές, θα πρέπει να αναδείξουν σταθερό Συντονιστή και Αναπληρωτή Συντονιστή. Η διαδικασία ανάδειξης επαφίεται στις ίδιες τις Οργανώσεις και μπορεί να γίνει,

Είτε με τη διατήρηση των υφισταμένων Συντονιστών και Αναπληρωτών Συντονιστών,

Είτε με διαβούλευση,

Είτε με ψηφοφορία,

Μεταξύ του ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και αφού διασφαλιστεί ότι, ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ και ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ.

Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί ΑΜΕΣΑ.

3. Η διασφάλιση της πολιτικής αυτονομίας του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, προϋποθέτει και την οικονομική αυτοδυναμία του. Το ΚΙΝΗΜΑ, έχει φανερούς και διαφανείς οικονομικούς πόρους και τις συνδρομές των Μελών του.

Για το λόγο αυτό, και με αφορμή τη διεξαγωγή της ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, όλα τα μέλη του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ θα πρέπει να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Η τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων αποτελεί ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ για τη συμμετοχή στις εργασίες της ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ και την υποψηφιότητα για οποιοδήποτε Όργανο αποφασιστεί να εκλεγεί από τη ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ. Για τον τρόπο με τον οποίο θα τακτοποιηθούν οι οικονομικές υποχρεώσεις των Μελών του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση τις προσεχείς ημέρες.

Συντρόφισσες, Σύντροφοι,

Εξυπακούεται ότι, καθοριστική σημασία για την επιτυχία της ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, έχει ο πολιτικός χαρακτήρας της όλης διαδικασίας, που σημαίνει ότι, όλες οι Οργανώσεις θα πρέπει να προγραμματίσουν τακτικές συνελεύσεις προκειμένου να συζητηθούν όλα τα υπάρχοντα πολιτικά κείμενα, καθώς και αυτά που θα ετοιμαστούν από την Οργανωτική Επιτροπή της ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ (Πολιτικό, Οργανωτικό, Καταστατικό).

Καλή μας δουλειά