Το κόστος των καθυστερήσεων

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 12 Μαΐου 2016
 Από τον Τομέα Επανεκκίνησης της Οικονομίας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Μέχρι σήμερα, έχει υπογραφεί μόνο μία συμφωνία χρηματοδότησης μέσω του πακέτου Γιούνκερ στην Ελλάδα, με την οποία η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ενισχύσει με 15 εκατομμύρια ευρώ, επενδυτικό σχέδιο στην Κρήτη, για έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της παραγωγής και μεταποίησης τροφίμων.
Είναι μια είδηση που θα πρέπει να μας προβληματίσει. Η συγκεκριμένη συμφωνία εκτός του άμεσου αποτελέσματος της εισροής 15 εκατομμυρίων ευρώ για ανάπτυξη στην χώρα θα ενισχύσει μία ελληνική προσπάθεια στον διεθνή ανταγωνισμό και το κυριότερο θα δημιουργήσει 100 νέες θέσεις εργασίας. Και εδώ δυστυχώς έρχεται ο προβληματισμός.
Πόσο είναι το κόστος της εως τώρα καθυστέρησης στην απορρόφηση του πακέτου Γιούνκερ, της κατάθεσης του νέου αναπτυξιακού νόμου και πολλών άλλων χρηματοδοτικών λύσεων που υπάρχουν αλλά καθυστερούν ή μένουν ανενεργές; Ποιο είναι το κόστος αυτών των καθυστερήσεων στη δημιουργία θέσεων εργασίας; Σε λουκέτα στην αγορά; Στην ματαίωση επενδυτικών σχεδίων;
Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για συνέχιση των καθυστερήσεων και πολύ περισσότερο για πανηγυρισμούς. Πρέπει να προχωρήσουν όλες οι δυνατότητες χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας για να φτάσουν οι καλές ειδήσεις σε αυτούς που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη. Στους ανέργους, στους μικρομεσαίους επαγγελματίες και μισθωτούς που βλέπουν τα διαθέσιμα εισοδήματα τους να μειώνονται συνεχώς με την αύξηση της φορολογίας.