Συνάντηση Γιώργου Α. Παπανδρέου με αντιπροσωπεία του ΕΑΠ

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών, Γιώργος Α. Παπανδρέου συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του Ανοικτού Πανεπιστημίου αποτελούμενη από τους Κοσμήτορες, καθηγητές Αθανάσιο Μιχιώτη και Ιωάννη Καλαβρουζιώτη, και τον εκπρόσωπο των μελών ΔΕΠ καθηγητή Αυγουστίνο Δημητρά. Παρών στην συνάντηση ήταν και ο πρώην Υφυπουργός Παιδείας Καθηγητής Ιωάννης Πανάρετος.

Η συνάντηση είχε ως θέμα την διαφαινόμενη κυβερνητική πρόθεση για κατάργηση του ΕΑΠ μέσω της συνένωσής του με το ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδος και την αντίδραση των καθηγητών και φοιτητών του ΕΑΠ στην πολιτική αυτή.

Υπενθυμίζεται ότι το Ελληνικό ανοικτό Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1996 από τον Γιώργο Α. Παπανδρέου ως υπουργό Παιδείας, με δομή πλήρως διαφορετική από τα παραδοσιακά πανεπιστήμια προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των φοιτούντων. Υπενθυμίζουμε ότι το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο καλύπτει όλες τις ηλικίες και μέσω της εξ αποστάσεως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιτρέπει σε όλες τις κοινωνικές ομάδες να φοιτήσουν και ειδικά σε εργαζόμενους και εργαζόμενες. Δηλαδή καλύπτει ομάδες πολιτών που σε άλλη περίπτωση θα αποκλείονταν από την πρόσβαση τους σε τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο Γιώργος Παπανδρέου εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του στην μετατροπή του ΕΑΠ σε μια κλασσική δομή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είτε δια της συνενώσεως με άλλο ίδρυμα είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αλλαγής της φυσιογνωμίας του. 

Τόνισε ότι με κανένα τρόπο η πολιτική της κυβέρνησης για συγχώνευση των ΤΕΙ με πανεπιστήμια δεν πρέπει να οδηγήσει στην κατάργηση του μοναδικού ανοικτού πανεπιστημίου της χώρας. Άλλωστε, και σε άλλες χώρες που έγιναν συγχωνεύσεις ιδρυμάτων, αυτές δεν επεκτάθηκαν στα ανοικτά πανεπιστήμια ακριβώς λόγω της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας των τελευταίων και της ανάγκης να διατηρήσουν το δικαίωμα στην δια βίου εκπαίδευση σε ολόκληρο τον πληθυσμό.

Δεν είναι τυχαίο ότι το ΕΑΠ είναι ένα από τα 8 παρόμοια ιδρύματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που λειτουργούν σήμερα ως ανεξάρτητα και αυτόνομα πανεπιστήμια στην Ευρωπαϊκή Ένωση (μεταξύ των οποίων και το πρώτο από αυτά που δημιουργήθηκε στην Αγγλία το 1969 ως Open University από το ΠΘ Harold Wilson του Εργατικού Κόμματος). 

Ο Γιώργος Παπανδρέου ζητά από την κυβέρνηση και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να μην προχωρήσουν σε μια ενέργεια υποβάθμισης που ισοβαθμεί με την ουσιαστική κατάργηση του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. 

Οι επιπτώσεις παρόμοιας ενέργειας θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. 

Θα ακυρώσουν μια προοδευτική μορφή δια βίου εκπαίδευσης.

Μιας εκπαίδευσης που είναι προσβάσιμη από όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα ηλικίας, εκπαίδευσης που υποστηρίζει το δικαίωμα στην μόρφωση σε ειδικές ομάδες όπως του εργαζόμενου, της μητέρας που λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων δεν είχε την ευκαιρία να σπουδάσει, του κάθε πολίτη που θέλει να ανοίξει νέους ορίζοντες μέσω της μόρφωσης.

Καλούμε την Κυβέρνηση να σεβαστεί:

i) Τους 30 χιλ. πολίτες όλων των ηλικιών που τα 20 τελευταία χρόνια απέκτησαν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψουν τις εργασίες τους ή τον τόπο κατοικίας τους.

ii) Τους 40 χιλ. πολίτες που σπουδάζουν σήμερα στο ΕΑΠ ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις σπουδές τους.

iii) Τους διδάσκοντες στο ΕΑΠ που προσπαθούν να επιτελέσουν ένα εξαιρετικά σημαντικό κοινωνικό έργο.

Τέλος, να μην στερήσει την δυνατότητα από χιλιάδες ακόμα πολίτες, εντός Ελλάδας αλλά και των Eλλήνων της διασποράς που αύριο θα θελήσουν να έχουν πρόσβαση στην μόρφωση μέσω του Ανοιχτού Πανεπιστημίου.

Αντίθετα, ζητά από την κυβέρνηση να προχωρήσει στην αναβάθμιση της λειτουργίας του ΕΑΠ ενισχύοντας την αυτονομία του, παράλληλα με την δυνατότητα συνεργειών με αλλά εκπαιδευτικά ιδρύματα εντός και εκτός Ελλάδας, για να επιτελέσει με ακόμα καλύτερο τρόπο το μοναδικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο που επιτελεί.