Οι γυναίκες σήμερα, περισσότερο ευάλωτες στη φτώχεια και την ανεργία

Αθήνα, 22.06.2016

Από το Δίκτυο Γυναικών του Κινήματος εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού για το πρώτο τρίμηνο του 2016, που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα απο την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, οι γυναίκες στην Ελλάδα εξακολουθούν να είναι πρωταθλήτριες στην ανεργία, σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά των ανδρών. 
Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (29,5%) είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο των ανδρών (21,2%) κατά 8 μονάδες περίπου, ενώ το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στα άτομα ηλικίας 15-24 ετών (50,9%), το οποίο για τις νέες γυναίκες φθάνει  στο 55,1% .
Αντιστρόφως ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης των γυναικών, αυξάνονται τα ποσοστά ανεργίας τους και φτάνουν στο 49,6% για τις γυναίκες που δεν έχουν απολυτήριο δημοτικού σχολείου.
Οι γυναίκες είναι, κατά μέσο όρο , περισσότερο ευάλωτες στη φτώχεια από ό,τι οι άνδρες, πολύ περισσότερο, όταν πρόκειται για μητέρες που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους, για μετανάστριες ή για γυναίκες με αναπηρίες.
Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών αποτελεί ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. 
Είναι ευθύνη της Πολιτείας, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων  και της Κοινωνίας των Πολιτών, να εφαρμόσει πολιτικές, που ευνοούν την απασχόληση των γυναικών, και την ένταξη κοινωνικά περιθωριοποιημένων ομάδων γυναικών στην αγορά εργασίας και να επενδύσει σε εκστρατείες κατάρτισης και ενημέρωσής τους, με σκοπό να αποκτήσουν κατάλληλες δεξιότητες για να διατηρηθούν ενεργές στην συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. 
Οι γυναίκες σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, επιβάλλεται να έχουν ενεργό ρόλο στην πολιτική ζωή και να συμμετέχουν ενεργά στην διαμόρφωση των πολιτικών θέσεων, που τις αφορούν.