Να ξεκινήσει επιτέλους η χρηματοδότηση της απασχόλησης | Τομέας Επανεκκίνηση της Οικονομίας

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2016 

Τομέας Επανεκκίνηση της Οικονομίας
Χρηματοδοτικά Εργαλεία 


Από το Γραφείο Τύπου εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση.

Παρουσιάστηκε σήμερα η εξαμηνιαία έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ για την αποτύπωση του οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν αποκαρδιωτικά. 
Αυτό που βλέπουμε καθημερινά στην αγορά αποτυπώνεται και στα νούμερα τα οποία καταδεικνύουν την τραγική κατάσταση των μικρών επιχειρήσεων, αλλά και το έλλειμμα προοπτικής για το μέλλον. Με βασικό χαμένο για μία ακόμα φορά την απασχόληση, ενώ η ανεργία παραμένει σε μη αποδεκτά επίπεδα. 
 Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την έρευνα, είναι η αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοδότηση. 
Με τις τράπεζες, τα ευρωπαϊκά προγράμματα και άλλες μορφές χρηματοδότησης απούσες και τη ζήτηση να παραμένει αναιμική οι μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται σε ένα σπιράλ συρρίκνωσης που φαντάζει χωρίς τέλος.

Το σπιράλ αυτό, όμως, πρέπει όμως να σπάσει γρήγορα και αποφασιστικά. Πρέπει να ενεργοποιηθούν χωρίς άλλη καθυστέρηση όλα τα εργαλεία και οι πηγές χρηματοδότησης των μικρών επιχειρήσεων, τόσο τα παραδοσιακά εργαλεία, οσο και τα νέα και καινοτόμα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται ως τώρα μόνο για επικοινωνιακούς σκοπούς. 

Η ανάκαμψη της απασχόλησης και της οικονομίας δεν θα έρθει αν δεν στηριχτούν οι μικρές επιχειρήσεις και οι άνθρωποι που, κόντρα στο κλίμα των καιρών, έχουν τη διάθεση και το κουράγιο να κάνουν την ιδέα τους πράξη.