Θέσεις εργασίας και ανάπτυξη με κανόνες | Τομέας Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης


Αθήνα, 22 Μαρτίου 2016


Τομέας Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης
Περιβάλλον – Κλιματική Αλλαγή – Αξιοποίηση Εθνικών Πόρων

Από το Γραφείο Τύπου του Κινήματος εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση
Το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την χορήγηση στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. άδειας εγκατάστασης νέου εξοπλισμού στο εργοστάσιο εμπλουτισμού των μικρών θειούχων μεταλλευμάτων στην Ολυμπιάδα, Χαλκιδικής.
Είναι πάγια θέση του Κινήματος ότι η βιώσιμη αξιοποίηση των Εθνικών Πόρων, σε αυστηρότατα πλαίσια περιβαλλοντικής προστασίας, είναι θεμελιώδους σημασίας για την δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση των προοπτικών της Χώρας. Οι πρόσφατες παλινωδίες του Υπουργείου στο θέμα, προξένησαν σημαντική βλάβη στην διεθνή εικόνα της Ελλάδας και οδήγησαν σε απολύσεις προσωπικού, σε μια χειμαζόμενη από την ανεργία περιοχή.
Το θετικό αυτό βήμα πρέπει, όμως, να συνοδευθεί από την ενίσχυση του προσωπικού των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου και Επιθεωρήσεων Μεταλλείων, όπως και του ΙΓΜΕ, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή των διατάξεων της περιβαλλοντικής προστασίας.
Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης στο τρίγωνο Τοπικές Κοινωνίες – Επενδυτές – Κράτος μπορεί να γίνει μόνο όταν ο Πολίτης αισθανθεί ότι υπάρχει Σχέδιο και κατάλληλες Υπηρεσίες για την εφαρμογή του.