Η αμφιθυμία της κυβέρνησης βλάπτει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Τρίτη 30 Αυγούστου 2016

Από το Δίκτυο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Κινήματος, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Η πρόσφατη απαράδεκτη δήλωση κυβερνητικής βουλευτού περί του τέλους του ατομικού επιχειρηματία, καταδεικνύει την αβάσταχτη ελαφρότητα με την οποία η δήθεν Αριστερά προσεγγίζει μείζονα ζητήματα που άπτονται της πορείας και του μέλλοντος της Ελληνικής κοινωνίας και της χώρας και αναδεικνύει την άγνοια των όρων λειτουργίας της οικονομίας και του επιχειρείν ειδικότερα, εκ μέρους των σημερινών κυβερνώντων.

Είναι πράγματι, αδήριτη ανάγκη η μεταρρύθμιση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, κάτι που αποτελεί και το κύριο πολιτικό διακύβευμά της. Η χώρα πρέπει να ξαναβγεί στις αγορές και να πάρει τη θέση που της αναλογεί στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας. Να οικοδομηθεί μια βιώσιμη πορεία με βιώσιμες θέσεις εργασίας, μια σταθερή ευρωπαϊκή πορεία.

Οι αλλαγές που απαιτούνται πρέπει να γίνουν με την συναντίληψη και συνεργασία των υγιών παραγωγικών δυνάμεων της χώρας, απέναντι σε κάθε παρασιτική αντίληψη, νοοτροπία και συμπεριφορά.

Οι αλλαγές αυτές πρέπει να συγκροτούν ένα εθνικό σχέδιο για την έξοδο από την κρίση και για τη μετάβαση στην επόμενη ημέρα. Είναι αυτονόητο ότι, η μεταρρύθμιση του παραγωγικού μοντέλου, ασφαλώς δεν περνά από ισοπεδωτικές, ιδεοληπτικές και ανιστόρητες δηλώσεις, όπως αυτή της κας Καφαντάρη.

Απαιτείται σαφής και πλήρης γνώση του πως δουλεύει η αγορά, ποιος είναι ο ρόλος των περίπου 750.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εκ των οποίων γύρω στα 85% είναι ατομικές επιχειρήσεις, στην οικονομία και πόση θα ήταν η ανεργία αν δεν υπήρχαν αυτές.

Ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας σε παραγωγικότερη, αποδοτικότερη και ανταγωνιστικότερη είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο, πολύπλοκο και πολυπαραγοντικό πρόβλημα αλλά και εθνική αναγκαιότητα στη σημερινή συγκυρία.
Ένας παράγων από τους πολλούς είναι και το μέγεθος μιας επιχείρησης, όπου όμως οφείλουμε να διακρίνουμε διαφορές.
Υπάρχουν μικρές ανταγωνιστικές επιχειρήσεις σε συγκεκριμένες αγορές.
Και η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται από την λειτουργία της επιχείρησης και τον βαθμό εξυπηρέτησης της αγοράς στην οποία απευθύνεται. Η υγιής μικρή ανταγωνιστική επιχείρηση, δεν μπορεί να «σβηστεί» από το χάρτη της ελληνικής οικονομίας στο όνομα ενός νεοφιλελεύθερου σχεδιασμού υπέρ συγκεντρώσεων της αγοράς.

Επίσης, η διευκόλυνση εξόδου επιχειρήσεων από την αγορά με φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις, αλλά και οι απαιτούμενες ρυθμίσεις σε νομοθεσία και δομές περί του πτωχευτικού κώδικα, θα βοηθήσουν να υπάρξουν λύσεις αξιοπρέπειας για τους επιχειρηματίες αλλά και η τόσο αναγκαία δεύτερη ευκαιρία επανόδου τους στην αγορά. Οι απλουστευτικές προσεγγίσεις δεξιών και δήθεν αριστερών, αλλά είτε έτσι, είτε αλλιώς, συντηρητικών πολιτικών δυνάμεων, είναι εκ του πονηρού και σε κάθε περίπτωση εκτός πραγματικότητας.
 Η άποψη ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε συνεργατικές επιχειρήσεις, βασικά είναι πολιτικά σωστή και θεσμοθετημένη από τη κυβέρνηση 2009-2011.
Το βήμα αυτό όμως, δεν αποτελεί πανάκεια για την εξέλιξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
Ο κρίσιμος και αποφασιστικό ρόλος του επιχειρηματία σε μια επιχείρηση δεν υποκαθίσταται με κολεκτιβιστικές λογικές, ούτε και η εμπειρία συνεργιών των επιχειρηματιών στην Ελλάδα συνηγορεί για αισιόδοξες προβλέψεις επιχειρηματικής συνεργατικότητας στο άμεσο μέλλον.
 Ο μετασχηματισμός της οικονομίας σε ανταγωνιστικότερη βάση, είναι μια επίπονη και συγκρουσιακή πολιτικά διαδικασία αλλαγών και προσαρμογών, πολιτικών επιλογών, εκπαίδευσης και κατάρτισης της επιχειρηματικής κοινότητας και έξυπνου κρατικού παρεμβατισμού και ρυθμίσεων που θα στηρίζουν τις μεταρρυθμίσεις. Οι μικρές και μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, σε περιβάλλον Capital Controls, υπερχρέωσης και μη χρηματοδοτήσεων από τράπεζες, χρειάζονται άμεσα και αποφασιστικά αυτές τις μεταρρυθμίσεις που μπορούν να δώσουν το στίγμα της φορολογικής σταθερότητας, της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης, της γρήγορης πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες, της ενεργειακής αποδοτικότητας, της συνεργασίας και διαφάνειας με τις δημόσιες δομές.

Θέλουμε άλλη χώρα, καλύτερη επιχειρηματικότητα, άλλη νοοτροπία και πρακτικές.
Είναι σαφές ότι αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα ουσιαστικού διαλόγου με τους παράγοντες της αγοράς, όπου δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπεισέρχονται δηλώσεις ανάλογες με αυτές της βουλευτού και ιδεοληψίες που ναρκοθετούν κάθε προσπάθεια βελτίωσης της επιχειρηματικότητας.

Απόδειξη των ωφελειών του διαλόγου με τους φορείς είναι η πρόσφατη διακήρυξη της αν. υπουργού εργασίας για ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω της εθελοντικής μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα εργασίας, μια σαφώς θετική πολιτική μείωσης ανεργίας και κατάρτισης εργαζομένων εντός εργασιακού περιβάλλοντος.

Είναι όμως και απόδειξη της κυβερνητικής ανακολουθίας σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ανάπτυξη.
Κατά συνέπεια, η αποδοτική ελληνική επιχειρηματικότητα βρίσκεται στην υιοθέτηση καινοτομιών, υψηλής απόδοσης παραγωγικότητας και στον εξωστρεφή προσανατολισμό που μπορούν να διαθέτουν εμπνευσμένοι και φιλόδοξοι επιχειρηματίες νέου τύπου, είτε οργανώνονται ως ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες, είτε ως συνεργατικά σχήματα.

Τέτοια επιχειρηματικότητα διαθέτει στοιχεία ανταγωνιστικότητας αλλά και συνεργατικότητας, δικαιοσύνης στις απολαβές και διασφάλιση δικαιωμάτων εργαζομένων και (συν)εταίρων, ώστε να αποτελεί δημιουργική και θετική συνεισφορά στην ανάπτυξη και στο κοινωνικό σύνολο.