Επικοινωνία

Ταχυδρομική δ/νση: 
Πλατεία Κορνάρου, Ηράκλειο Κρήτης
ΤΚ: 71201

email: iraklio.kinima@gmail.com
www.irakliokinima.gr