Για τον αποκλεισμό παιδιών από βρεφονηπιακούς σταθμούς

Γραφείο Τύπου

Δίκτυο Γυναικών και τον Τομέα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Υπηρεσιών – Αντιμετώπιση ανισοτήτων- Κοινωνική Αλληλεγγύη

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Από το Δίκτυο Γυναικών και τον Τομέα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Υπηρεσιών – Αντιμετώπιση ανισοτήτων- Κοινωνική Αλληλεγγύη εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Τον αποκλεισμό 48 χιλιάδων βρεφών και νηπίων από βρεφονηπιακούς σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, από το σύνολο των αιτήσεων τέκνων (36.769 παιδιά από το σύνολο των έγκυρων αιτήσεων), είχε ως αποτέλεσμα η φετινή διαδικασία αξιολόγησης για την ένταξη στο πρόγραμμα “Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής” , που συγχρηματοδοτείται απο το ΕΣΠΑ και εθνικούς πόρους και υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).
Τη φετινή χρονιά, παρότι η χρηματοδότηση αυξήθηκε, οι ανάγκες δεν καλύπτονται. Οι αιτήσεις των γονέων για ένταξη στο πρόγραμμα αυξάνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια, ενώ σταθερός παραμένει κάθε χρόνο ο αριθμός των παιδιών που ωφελούνται.
Ειδικά, φέτος οι αιτήσεις είναι αυξημένες κατά 9,2% σε σχέση με το 2015, λόγω της δύσκολης οικονομικής θέσης στην οποία βρίσκονται οι ελληνικές οικογένειες που έχει ως αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο κόστος των τροφείων, ενώ παράλληλα όλο και περισσοτερες μητέρες επιδιώκουν να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία.
Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία του ΕΕΤΑΑ:
οι φετινές αιτήσεις ένταξης παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ανήλθαν σε 132.859, εκ των οποίων ποσοστό 14,6% αναλογεί σε τρίτεκνες – πολύτεκνες οικογένειες,
Μόνο 84.800 παιδιά θα πάρουν το voucher, με το οποίο οι γονείς θα πρέπει να απευθυνθούν στις δομές που θα επιλέξουν για να κάνουν την εγγραφή τους, εφόσον υπάρξει διαθεσιμότητα
Αποκλείστηκαν από το πρόγραμμα, λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού, 36.769 παιδιά (ποσοστό 30,2% του συνόλου των αιτήσεων), που πληρούσαν τις προυποθέσεις και τα κριτήρια του προγράμματος (εισόδημα, οικογενειακή κατάσταση, ανεργία) , ενώ ο αριθμός των παιδιών που αποκλείστηκαν ανεβαίνει στο ύψος των 48.059 αν υπολογιστεί στο σύνολο των αιτήσεων τέκνων (έγκυρων ή μη).
Τα στοιχεία είναι δυσχερέστερα, αν υπολογισθούν οι χιλιάδες οικογένειες που δεν κατέθεσαν αίτηση, αφού δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα και άρα θα υποχρεωθούν να καλύψουν μόνες τους τα αντίστοιχα έξοδα.
Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός εξαγγέλει από τη Διεθνή ΄Εκθεση Θεσσαλονίκης την πρόσβαση επιπλέον 15.000 παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ ούτε λόγος για την αύξηση της χρηματοδότησης του Προγράμματος στο ύψος των 250 εκ. ευρώ , ώστε να διασφαλίζεται η άρτια λειτουργία των δομών και η ένταξη στο πρόγραμμα όλων των παιδιών που πληρούν κριτήρια και προϋποθέσεις.
Η σημερινή κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα το βάρος των τροφείων σε πολλές οικογένειες να πέφτει στον ήδη επιβαρυμένο οικογενειακό προϋπολογισμό, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις λειτουργεί ως αντικίνητρο για την απασχόληση των μητέρων.
Το ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατών Σοσιαλιστών θεωρεί ότι, σήμερα που η συμμετοχή των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία είναι καθοριστικής σημασίας για την κοινωνική ανάπτυξη και οικονομική ευημερία, είναι απαραίτητο να ληφθούν δραστικά μέτρα, με ευθύνη της Πολιτείας και συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών για :
Κίνητρα και δομές, που θα λειτουργούν στην κατεύθυνση της εναρμόνισης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και θα είναι προσιτά σε όλους με βάση δίκαια και ισότιμα κοινωνικά κριτήρια
Ποιοτική αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων κοινωνικών δομών και ενίσχυσή τους με εξειδικευμένο επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό,
Δημιουργία νέων κοινωνικών δομών για την προστασία της μητρότητας και για τη φιλοξενία παιδιών – ΑΜΕΑ.